Kaj so piškotki in kako delujejo?

Piškotek je datoteka, ki se ob obisku spletne strani naloži na naš računalnik ali mobilno napravo, s pomočjo katere nas lahko stran ob ponovnem obisku »prepozna«. Piškotki so pomembni za delovanje spletnih strani in pomagajo upravljavcem spletnih strani, da svojim obiskovalcem zagotovijo čim boljšo uporabniško izkušnjo.

Določene piškotke so nujne za delovanje spletnih strani (npr .: za prenos sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju za zagotavljanje storitve, ki jo obiskovalec s svojim klikom na določeno mesto na strani izrecno zahteva), drugi služijo za izvajanje različnih analiz obiskov. Z njimi lahko upravljavci spletnih strani zbirajo statistične podatke o prometu na svojih straneh, lahko pa tudi izvajajo ciljno (personalizirano) oglaševanje, saj ti piškoti lahko spremljajo dejavnosti uporabnikov na spletnem mestu, v določenih primerih pa uporabnikom tudi preko več drugih spletnih strani v Tako ustvarjajo njihov profil.

Ker tovrstne piškotke posegajo v zasebnost obiskovalcev spletnih strani, je bistveno, da smo obiskovalci s piškotki seznanjeni in imamo možnost izbire, ali naj spletna stran na tak način spremlja naše dejavnosti na spletu ali ne. Za možnost izbire nam prinašajo določbe spremenjene Zakona o elektronskih komunikacijah, ki v slovenski pravni red uvajajo spremenjeno Direktivo o zasebnosti v elektronskih komunikacijah (2002/58 / ES), ki so začele veljati 15. 6. 2013. V skladu s tem bo novem vsak upravljavec spletnih strani v slovenskem morju za uporabo dodatnih piškotkov – tistih, ki niso pogoj za samo delovanje spletnih strani, od svojih obiskovalcev najprej pridobi soglasje.

Cookies

Nadzor piškotkov

Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Brskalnik lahko shranjuje piškotke po želji omeji ali onemogoči. Možnosti, ki jih je shranil brskalnik, lahko tudi izbrišete, najdete na spletnih straneh posameznega brskalnika:

Nastavitve piškotkov za spletno stran lahko urejate tudi v nastavitvah piškotkov.